athletic_plashkaA.png
Наша группа в Facebook
Наш InstagramНаш Telegram-каналВідео клубу АтлетикТікТок ДЮФК Атлетик

Без названия 
Шановні атлети, а також гості нашого сайту,
пропонуємо до вашої уваги положення нашого клубу,
а також регламент змагань.
---------------------------------------------------------------------------

 
ПОЛОЖЕННЯ

 
ПРО ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ
 
«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ
 
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК»
 
Одеса-2020

 


1.Загальна частина

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» (далі – ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК») є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю – закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
2. ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.
3. ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти, забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням і своїм Статутом.
4.Мовою діловодства ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» є: українська мова, та/або російська мова, та/або англійська мова.
 
2.Організаційно-правові засади діяльності
 
 
1. ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» є юридичною особою і діє на підставі Статуту, а також цього Положення.
2. ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.
3. ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» працює за річним планом роботи.
4. Навчально-виховний процес у ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК» здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади, а також розробленими та затвердженими авторськими (власними) планами і програмами.
5. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців та навчання у тренувальній групі (групах/команді (командах). Навчання проводиться від одного місяця до кількох років.
6. Авторські (власні) та експериментальні навчальні плани складаються ФУТБОЛЬНИМ КЛУБОМ «АТЛЕТИК» з урахуванням типового навчального плану.
7.Індивідуальне навчання у ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
8. ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» у своїй структурі може мати відділення з певних видів футболу, інші підрозділи, що передбачені її Статутом та відповідають меті діяльності ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК». Відкриття (закриття) відділень з певних видів футболу здійснюється за рішенням Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», погодженим із структурним підрозділом з фізичної культури і спорту місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
9. За рішенням Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» можуть відкриватися відділення для дітей з інвалідністю для занять видами футболу, визнаних в Україні.
10. Відділення з певного виду футболу ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» може включати такі групи:
початкової підготовки, в яких здійснюється навчально-тренувальний процес на початковому етапі підготовки для виявлення здібностей вихованців з урахуванням специфіки обраного виду футболу, забезпечення мотивації щодо продовження занять, опанування основ техніки і тактики обраного виду футболу, всебічної загальної та фізичної підготовки, формування морально-етичної і вольової поведінки;
базової підготовки, в яких продовжується підготовка вихованців, що завершили навчання у групах початкової підготовки, та/або здійснюється додатковий набір до груп за встановленими контрольними нормативами на етапах попередньої базової підготовки протягом першого-третього років навчання та спеціалізованої базової підготовки протягом четвертого-п’ятого років навчання для виявлення майбутньої спеціалізації обраного виду футболу із застосуванням способів, що дають змогу підвищувати функціональний потенціал спортсменів для поступового виконання тренувальних та змагальних навантажень;
спеціалізованої підготовки, в яких продовжується навчально-тренувальний процес на етапі спеціалізованої базової підготовки перспективних вихованців, які пройшли спортивну підготовку в групах базової підготовки з метою розвитку спеціальних фізичних якостей та підвищення фізичної працездатності за рахунок поступового збільшення обсягу тренувальних навантажень, для поповнення складу збірних команд для участі у змаганнях відповідного рівня;
підготовки до вищої спортивної майстерності, в яких здійснюється удосконалення індивідуальної техніки та тактики в обраному виді футболу на етапі підготовки до вищих досягнень, збільшення обсягу навчально-тренувальної роботи та змагальної практики для максимальної реалізації індивідуальних можливостей на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
У ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК» також можуть передбачатися групи фізкультурно-реабілітаційної підготовки, в яких здійснюватимуться реабілітація та поліпшення фізичного стану вихованців різних нозологій.
11. Переведення вихованців ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» відповідно з тренувальної групи/команди початкової підготовки до тренувальної групи/команди базової підготовки, групи спеціалізованої підготовки та тренувальної групи/команди підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.
12. Тренувальна група група/команда – це складова ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
Середня наповнюваність тренувальної групи/команди ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» становить 10-15 вихованців.
Наповнюваність окремих тренувальних груп/команд встановлюється Президентом ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» залежно від навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більш як 25 вихованців.
 
 
3.Організація діяльності
 
 
 
1. Навчальний рік у ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК» починається з 1 вересня.
2. Прийом вихованців до ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються ФУТБОЛЬНИМ КЛУБОМ «АТЛЕТИК».
3. Прийом вихованців до ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
4. Для зарахування до вихованців ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» потрібні: копія свідоцтва про народження, довідка медичного закладу про  медичну довідку про стан здоров’я дитини і відсутності протипоказань для занять спортом та дві кольорові фотокартки (3х4).
5. До ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» зараховуються вихованці, як правило, віком від 4 до 18 років, але не менше 3 років.
6. ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» створює та підтримує безпечні умови навчання, виховання та праці.
7. Тривалість одного уроку (заняття) в ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК» визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:
віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
старшого віку – 45 хвилин.
 
 
Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи
 
 
1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи у ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК» є:
вихованці;
тренери-викладачі та інші фахівці;
батьки або особи, які їх замінюють;
Віце-президент,-ти ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
2. Вихованці ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» мають право на:
добровільний вибір виду футболу;
проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів футболу під керівництвом тренера-викладача;
безпечні та нешкідливі умови для навчання;
користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності – оздоровчою базою ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування виходячи з фінансових можливостей ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань.
медичне, страхове обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
представлення в органах громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3. Вихованці ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» зобов’язані:
поєднувати заняття в ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК» з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі та інших навчальних закладах;
виконувати «10 правил Атлета» навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
берегти державне, комунальне, особисте та майно ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
додержуватися вимог Статуту, цього Положення та правил поведінки вихованця ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
4. Тренером-викладачем ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» може бути особа, яка має високі моральні якості, повну вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт, тренерську ліцензію рівня «С», досвід роботи на посаді тренера не менше 5 років та перспективний план роботи.
5. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», мають право на:
внесення Президентові ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
участь у заходах, пов’язаних з організацією ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
підвищення кваліфікації за рахунок коштів ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» та інших джерел;
вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
6. Тренери-викладачі та інші фахівці, які залучені до навчально-тренувальної та спортивної роботи у ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК», зобов’язані:
користуватися в роботі навчальними програмами з видів футболу;
навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;
здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, дотримуватися вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувальної роботи;
берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
готувати тренувальну групу/команду до проходження щорічних спортивно-оздоровчих зборів організованих ФУТБОЛЬНИМ КЛУБОМ «АТЛЕТИК»;
постійно підвищувати свій професійний рівень знань;
вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи, звіти тощо);
сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
брати участь у роботі тренерської ради ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи;
дотримуватися Статуту, цього Положення, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» та пам’ятати про невідворотність негативних наслідків у разі отримання догани – звільнення;
забороняється брати участь з вихованцями ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» у будь-яких змаганнях без обґрунтування участі, поставленої мети та завдань, письмового повідомлення Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»: підпису під виїзними документами тренера-методиста та Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
7. Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого Президентом ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
8. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку. 
9. Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється Президентом ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.
10. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, мають право:
звертатися до Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», органів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» з питань роботи ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
обирати і бути обраними до органів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
11. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
сприяти підтримці високого спортивного духу своєї дитини – вихованця;
пропагувати чесну гру і спортивну поведінку на всіх змаганнях, в яких батьки беруть участь на правах глядача;.
підбадьорювати дитину – вихованця, під час тренувань та ігор;
ставити на вершину місце моральний і фізичний стан дитини – вихованця, а не його успіх, перемогу або поразку на ігровому полі;
створювати, підтримувати умови для спортивного розвитку, за бажанням – побудови спортивної кар’єри дитини;
уникати різких зауважень, попереджати конфліктні ситуації та знаходити порозуміння із тренерами-викладачами дитини;
добросовісно, своєчасно виконувати прийняті фінансові зобов’язання перед ФУТБОЛЬНИМ КЛУБОМ «АТЛЕТИК» у частині сплати членських та інших обов’язкових внесків;
надати копії окремих особистих документів, що необхідні для формування особистої карки вихованця ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» та іншої обов’язкової для відстеження фізичного, спортивного інших видів прогресу дитини документації;
у разі з’явлення переживань, хвилювань пов’язаних зі зміною емоційного, фізичного стану дини – вихованця, на ігровому полі, неодмінно звертатися за поясненнями та роз’ясненнями до тренера-викладача.
у разі виникнення об’єктивної неможливості відвідувати заняття, особисто або із використанням сучасних телекомунікаційних засобів зв’язку попереджати тренера-викладача, Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» про причину;
брати активну участь у роботі органів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
 
5.Керівництво ФУТБОЛЬНИМ КЛУБОМ «АТЛЕТИК»
 
 
5.1. Безпосереднє керівництво ФУТБОЛЬНИМ КЛУБОМ «АТЛЕТИК» здійснює Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
На посаду Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» призначається/обирається особа, яка є громадянином України, має повну вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт, стаж роботи за фахом не менш 5 (п’яти) роки.
5.2. Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»:
здійснює загальне керівництво ФУТБОЛЬНИМ КЛУБОМ «АТЛЕТИК», забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед засновником за її результати;
представляє ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»,
видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;
приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;
установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»:, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
створює умови для попередження порушень та присікання порушень Статуту, цього Положення, правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових обов’язків, наказів і розпоряджень Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» та невідворотності, у разі отримання двох доган, негативних наслідків для найманих працівників – звільнення;
несе відповідальність за виконання покладених на ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
популяризує у ЗМІ цілі, мету та завдання ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
5.3. Віце-президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» повинен мати повну вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
5.4. Віце-президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» з навчально-тренувальної роботи:
несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;
контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;
несе відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних вимог, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.
5.5. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК» утворюється тренерська рада, яку очолює Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»:.
Тренерська рада ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»:
вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, розглядає питання організації роботи відділень, комплектування груп, додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці тощо;
розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
вносить керівництву ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;
захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»:.
Засідання тренерської ради ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.
5.6. Органами батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» є батьківський комітет тренувальної групи (груп)/команди (команд) ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» та батьківська рада ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»,
мета діяльності яких полягає у забезпеченні та збереженні стійкого взаємозв’язку між учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», що зумовлює постановку та розв’язання задач:
формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
збереження та зміцнення здоров’я дітей;
залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
організації роботи з поширення психолого-педагогічних знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
5.7. Рішення про заснування батьківського комітету тренувальної групи (груп)/команди (команд) ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» приймаються на загальних зборах (конференції) батьків відповідної,-их тренувальної-их групи (груп)/команди (команд).
5.8. Батьківський комітет тренувальної групи (груп)/команди (команд) ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» утворюється батьками вихованців ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» або особами, які їх замінюють, однієї чи декількох тренувальних груп (команд) та діє від їх імені.
Від батьківського комітету кожної тренувальної групи (груп)/команди (команд) ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» на пропорційній основі до складу батьківської ради ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» входить не менше одного представника.
5.9. До складу батьківської ради ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» можуть бути включені Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» (за посадою) та тренери-викладачі (з правом дорадчого голосу), особи, професійна та/або громадська діяльність, знання, досвід та можливості яких можуть позитивним чином сприяти функціонуванню та розвитку ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», а також представники підприємств, установ, організацій незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, централізовані і децентралізовані органи влади (з правом дорадчого голосу).
5.10.  Організаційною формою роботи органу батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» є засідання (збори).
5.11. Підчас засідання (зборів) органу батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» у письмовій формі ведеться протокол засідання (зборів).
Копія протоколу,-ів засідання (зборів) органу батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» у незаборонений діючим законодавством України порядок 7-ми денний строк передається Президенту ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК». Строк зберігання відповідних актів, протоколів – 3 роки.
Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» не несе персональної відповідальність за форму та зміст протоколів засідань і зборів (конференцій) органів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
5.12.  Кількісний склад та строк повноважень батьківського комітету тренувальної групи (груп)/команди (команд) ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», батьківської ради ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» визначається відповідним органом батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
Строк повноважень органу батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» не може перевищувати трьох років.
5.13. Рішення органу батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» приймається простою більшістю голосів шляхом підняття правої руки та відповідного підрахунку.
Засідання (збори) органу батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» вважається повноважним у разі реєстрації та присутності на засіданні (зборах) 2/3 членів від загальної кількості членів відповідного органу батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
Рішення органів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» має рекомендаційний характер.
5.14. Засідання (збори) органу батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» проводяться за необхідністю, але не рідше 1 разу на 3 місяці.
5.15. Під керівництвом батьківського комітету тренувальної групи (груп)/команди (команд) та батьківської ради ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій, строк та зміст їх роботи визначається відповідним органом батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
5.16.   Для обговорення і прийняття окремих рішень – найбільш важливих питань, Президентом ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» та/або батьківським комітетом тренувальної групи (груп)/команди (команд) разом із батьківською радою ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» може ініціюватися та скликатися загальні збори (конференція) батьків ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК». Кількість делегатів на конференцію від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.
Загальні збори (конференція) батьків ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» вважаються повноважним у разі реєстрації та присутності на загальних зборах (конференції) 1/2 членів від загальної кількості членів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
Рішення загальних зборів (конференції) батьків ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» приймається шляхом підняття правої руки та відповідного підрахунку. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало 2/3 реєстрованих та присутніх на загальних зборах (конференції) членів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
5.17. Легалізація (офіційне визнання), припинення діяльності (реорганізація або ліквідація (саморозпуск, примусовий розпуск) батьківського комітету тренувальної групи (груп)/команди (команд) та/або батьківської ради ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» проводиться шляхом видання акту організаційно-розпорядчого характеру Президентом ФУТБОЛЬНУ КЛУБУ «АТЛЕТИК» після письмового повідомлення відповідним,-мии органом,-ами батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»у 7-ти денний строк шляхом надання копії протоколу,-ів засідання (зборів).
5.18.  Права та обов’язки органів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»:
5.18.1. Мають право:
ініціювати скликання та проведення засідань, зборів (конференцій) органів,-ами батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
вносити на розгляд Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»пропозиції щодо вдосконалення умов та запровадження інноваційний видів та експериментальних форм організації навчально-тренувального, виховного процесів, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками вихованців ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».. Президент ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»зобов’язаний у місячний термін розглянути пропозиції відповідного органу батьківського/громадського самоврядування і довести до його/їх відома прийняті рішення;
встановлювати зв’язки з централізованими та децентралізованими органами влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та організаційно-правових форм з питань сприяння залученню додаткових джерел фінансування ФУТБОЛЬНУ КЛУБУ «АТЛЕТИК»: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених діючим законодавством України;
надання фінансової та матеріально-технічної допомоги ФУТБОЛЬНУ КЛУБУ «АТЛЕТИК» в проведенні навчально-тренувальної та виховної роботи;
знайомитися у незаборонений законом спосіб зі змістом звітів окремих органів батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства України;
організовувати чергування батьками вихованців ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» під час проведення та участю у відповідних спортивно-масових заходах ФУТБОЛЬНИМ КЛУБОМ «АТЛЕТИК»;
брати участь у незаборонений діючим законодавством України та реєстраційними документами ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» в роботі керівних органів ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
5.18.2.   Зобов’язані:
належно реалізовувати визначені права, виконувати обов’язки та не допусками зловживань, перевищень наданих прав та обов’язків;
сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»;
своєчасно сплачувати членські збори у спосіб та порядок визначений органами батьківського/громадського самоврядування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
 
 
6.Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база
 
 
6.1. Фінансово-господарська діяльність ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» провадиться відповідно до законодавства та статуту.
6.2. Фінансування ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» здійснюється за рахунок коштів власника та/або відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
6.3.  ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;
модернізувати власну матеріально-технічну базу;
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
надавати в установленому порядку платні послуги;
виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК».
6.4. Матеріально-технічна база ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» включає адміністративні приміщення та спортивні бази (ігрові поля, спортивні зали, споруди тощо), підсобні приміщення, обладнання, засоби св’язку, оргтехніку, транспортні засоби, зокрема спеціалізовані для навчально-тренувальної та спортивної роботи, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.
6.5. Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБУ «АТЛЕТИК» за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти (спортивні споруди), культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів. Порядок надання зазначених об’єктів (споруд) у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
6.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБІ «АТЛЕТИК» здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
 
 
7.Діяльність у рамках міжнародного співробітництва
 
 
7.1. ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.
7.2.  ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.
За наявності відповідних умов ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК» може здійснювати прийом іноземних делегацій.
 
 
8.Документація ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК»,
порядок обліку та звітності
 
 
1.Перелік документів, що повинен мати ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК», порядок обліку та звітності затверджуються органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти, забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб’єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням і своїм Статутом: колективний договір, посадові обов’язки Президента ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК» та інших найманих працівників ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ «АТЛЕТИК», тарифікаційні списки.
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ

ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ

СЕРЕД ТРЕНУВАЛЬНИХ ГРУП/КОМАНД

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ«АТЛЕТИК»

ЗМАГАЛЬНОГО СЕЗОНУ 2020/2021

Одеса – 2020

ЗМІСТ

            Визначення термінів………………………………………………………………………

І.          Нормативно-правова база Регламенту……………………………………………

II.        Мета і завдання Регламенту……………………………………………………………

            Стаття 1. Мета ………………………………………….................................................

            Стаття 2. Завдання .…………………………………................................................

III.      Мета і завдання змагань …………………………….................................................

            Стаття 3. Мета …………………………………………...................................................

            Стаття 4. Завдання ……………………………………...............................................

IV.       Організація змагань …………………………………………………………………

            Стаття 5. Загальне та безпосереднє керівництво змаганнями …………………

            Стаття 6. Система проведення змагань ……………………………………

            Стаття 7. Календар, зміни в календарі (перенесення матчів) …………

            Стаття 8. Визначення місць тренувальних груп (команд) у турнірній таблиці …

            Стаття 9. Нагородження ………………………………………………………

            Стаття 10. Учасники змагань. Обов’язкові вимоги……………………………

            Стаття 11. Оформлення заявкової документації та заявка на участь у змагання

            Стаття 12. Фінансові умови………………………………………

            Стаття 13. Місця проведення матчів ……………………………………………………

            Стаття 14. Обов’язки тренувальних груп (команд) учасниць ………………

            Стаття 15. Вимоги до ігрового екіпірування вихованця (футболіста) …

Стаття 16. Процедура перед початком та після закінчення матчу ……………

            Стаття 17. Матч. Організація, учасники, заміна вихованців (футболістів) ……

            Стаття 18. Маніпулювання результатом матчу ………………………………………

            Стаття 19. Відповідальність (тренувальної групи (команди), тренера-викладача та вихованців (футболістів)…

            Стаття 20. Реєстрація вихованців (футболістів) ……………………………

            Стаття 21. Переходи вихованців (футболістів) ………………………………

            Стаття 22. Протест. Порядок подання. Розгляд ………………………

V.        Арбітраж……………………………..................................................................

            Стаття 23. Арбітраж змагань, обов’язки та функції …………………

VI.       Статус учасників змагань і трансфери футболістів .……………................................

VII.      Дисциплінарні санкції ……………………………………..…………………………

            Стаття 24. Застосування дисциплінарних санкцій ………………………

            Стаття 25. Відповідальність за порушення порядку участі вихованців (футболістів)
у матчі ……………

            Стаття 26. Неявка тренувальної групи (команди) на матч.
Виключення тренувальної групи (команди) зі змагань…………………………

            Стаття 27. Облік дисциплінарних санкцій, що застосовані арбітром ………

            Стаття 28. Відповідальність тренувальної групи (команди) ….………………

            Стаття 29. Відповідальність вихованців (футболістів) ………………………………

Відповідальність вихованців (футболістів) ………………………………………

VIII.    Прикінцеві положення…………………………………………………………

            Стаття 30. Розгляд і вирішення спірних питань ……………………

            Стаття 31. Правила для ЗМІ

            Стаття 32. Інші питання

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ГО «ДЮФК «АТЛЕТИК»

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК»; організатор змагань (далі – Клуб)

Арбітр

 

особа, призначена Оргкомітетом для проведення матчу, якій надані виняткові повноваження щодо застосування та трактування Правил гри

Відсторонення

 

заборона футболістові брати участь в змаганнях або тренеру виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін

Глядач/вболівальник

 

фізична особа, яка присутня на певному футбольному матчі з метою його перегляду і може демонструвати свою прихильність до обраних нею учасників змагань

Гра

 

спортивне змагання з футболу, яке проводиться за Правилами, затвердженими Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), та нормами даного Регламенту

Громадський порядок

 

сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ та організацій під час підготовки та проведення футбольних матчів шляхом встановлення, дотримання і реалізації правових та етичних норм

Дисциплінарні правила

 

звід уніфікованих дисциплінарних норм і видів дисциплінарних стягнень

Дисциплінарні санкції

 

заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень

Оргкомітет

 

орган оперативного управління з організації і проведення змагань

Договірний матч

 

футбольний матч, який проведено з недотриманням чи порушенням принципів Кодексу «Чесна гра і повага» або з метою отримання матеріальної чи іншої вигоди

Заявка на участь у змаганнях

 

процедура подання командою заявкових документів відповідно до вимог Регламенту та внесення їх до бази даних змагань

Заявковий період

 

період, визначений Оргкомітетом, для заявки футболістів

Змагальний сезон

 

період, що починається першим офіційним матчем змагань та закінчується останнім офіційним матчем змагань. Термін змагального сезону визначається Регламентом

Змагання

 

спортивний захід, що проводиться з метою визначення переможців відповідно до Правил гри та затвердженого організатором Регламенту змагань

Ігрова зона

 

футбольне поле, територія навколо футбольного поля, де розташовані місця для тренерів, запасних футболістів, медичного персоналу, представників ЗМІ

Календар змагань

 

розклад матчів змагань

ДК змагань

 

Дисциплінарний комітет змагань, орган здійснення футбольного правосуддя

Клуб/команда-господар

 

Клуб/команда, який/ка є приймаючою стороною під час проведення матчу

Команда

 

спортивний колектив футбольного клубу, який бере участь у змаганнях

Матч

 

гра, що проводиться в рамках змагань, включаючи основний ігровий час, додатковий час та серію післяматчевих пенальті

Офіційна особа

 

уповноважена особа, яка виконує офіційні функції від імені Оргкомітету

Офіційні особи матчу

 

арбітр, та будь-які інші особи, призначені Оргкомітетом для виконання обов’язків пов’язаних з проведенням матчу

Офіційний представник

 

особа, яка є представником тренувальної групи (команди), яку внесено до заявкового листа та рапорту арбітра

Правила гри

 

збірка положень та вимог, затверджених Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), обов’язкових для виконання під час матчу

Протест

 

письмова заява команди щодо фактів, пов’язаних із недотриманням Правил гри або порушеннями положень Регламенту, пов’язаних із проведенням матчу

Регламент змагань

 

звід уніфікованих вимог та положень, що встановлюють та регулюють порядок проведення змагань з футболу

Реєстрація футболіста

 

внесення відповідної інформації про футболіста до бази даних (БД) Оргкомітету

Сезон

 

період, від початку заявкового періоду до затвердження підсумків відповідного змагання

Стадіон

 

споруда, на якій проводяться матчі, що включає всі приміщення, споруди в межах огорожі зовнішнього периметру і (в дні матчів і в будь-який день, в який на стадіоні відбувається будь-яке офіційне тренування команд) повітряний простір над спорудою. Споруда включає також всі території паркування, зони для представників засобів масової інформації, комерційні рекламні зони, будівлі, ігрове поле, територію навколо поля

Тренер

 

тренер-викладач та/або інший фахівець, який має атестат відповідної категорії, проводить навчально-тренувальну роботу звихованцями(футболістами) та керує тренувальною групою/командою під час матчів

Футболіст

 

вихованець, який у складі тренувальної групи/команди бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з футболу

ФІФА

 

Міжнародна федерація футбольних асоціацій

УЄФА

 

Союз європейських футбольних асоціацій

ФФУ

 

Громадська спілка «Федерація футболу України»

Форс-мажор

 

надзвичайна, непереборна і непередбачувана за даних умов сила, яку неможливо передбачити та запобігти їй, і яка не залежить від волі та дій фізичних та/або юридичних осіб. Форс-мажор є обставиною, що звільняє від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань

     

ЗМІ

 

засіб масової інформації


 

Глава I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII;

Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів» від 08 липня 2011 р. № 3673-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів» від 25 квітня 2012 р. № 341;

Правила поведінки глядачів на стадіонах під час відвідування футбольних матчів, затверджені Президією ФФУ 24 жовтня 2002 р.;

Правила гри, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій;

Дисциплінарні правила ФФУ;

Статутні та регламентні документи ФІФА, УЄФА та ФФУ.

Положення про ГРОМАДСЬКУОРГАНІЗАЦІЮ «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АТЛЕТИК».

Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ

           

Стаття 1. Мета

Метою Регламенту змагань з футболу (далі - Регламент) є визначення принципів організації та проведення змагань з футболу серед команд дитячо-юнацького футбольного клубу «Атлетик» (далі – турнір) під егідою ГО «ДЮФК «Атлетик» (далі – Клуб) порядку, норм і правил відносин між суб’єктами дитячо-юнацького футболу на основі створення системи прав, обов’язків і відповідальності юридичних та фізичних осіб.

Стаття 2. Завдання

Приведення системи проведення змагань у відповідність вимогам регламентних документів ФІФА, УЄФА, ФФУ, ДЮФЛУ та Клубу.

Встановлення порядку здійснення управління та контролю за організацією та проведенням змагань.

Забезпечення підготовки місць проведення матчів змагань у відповідності до Регламенту.

Застосування дисциплінарних санкцій до юридичних та фізичних осіб, які приймають участь у змаганнях за порушення або неналежне виконання статутних і регламентних норм Клубу та цього Регламенту.

Глава III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 3. Мета

Метою змагань є популяризація та подальший розвиток дитячо-юнацького футболу у м. Одеса, Одеській обл., Україні й підвищення рівня майстерності вихованців (футболістів)для успішного виступу тренувальних груп/команд у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.    

Стаття 4. Завдання

Основними завданнями змагань є:

поліпшення якості навчально-тренувального процесу і на цій основі підвищення рівня майстерності вихованців (футболістів);

удосконалення спортивної майстерності юнаків та продовження їх футбольної підготовки;

створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу клубних команд ГО «ДЮФК «Атлетик» у Всеукраїнських змаганнях;

створення комфортних та безпечних умов для учасників змагань і глядачів;

виявлення найбільш обдарованих вихованців (футболістів) та поповнення ними збірних команд Клубу, збірних команд м. Одеси,Одеської обл. та України;

визначення місць команд у турнірній таблиці переможців та призерів змагань;

Глава IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 5. Загальне та безпосереднє керівництво змаганнями

Змагання проводяться у відповідності до Правил гри ФІФА, дотримуючись принципів «Чесної гри», згідно календаря змагань, затвердженим Оргкомітетом.

Оперативний контроль за організацією та проведенням змагань здійснює Оргкомітет, повноваження якої визначаються окремим Положенням (Додаток 1).

3.  Рішення щодо порушення статутних і регламентних норм, Правил гри, спірних питань, що виникають між вихованцями (футболістами), тренувальними групами/командами та/або тренерами-викладачами,а також іншими фахівцями, які працюють у системі дитячо-юнацького футболу приймає та розглядає Дисциплінарний комітет змагань, який застосовує дисциплінарні санкції до суб’єктів, які знаходяться під юрисдикцією Оргкомітету, відповідно до вимог Дисциплінарних правил ФФУ та цього Регламенту.

Стаття 6. Система проведення змагань

Турнір проводиться у одне коло – за коловою системою.

Турнір проводиться в два етапи:

перший етап – групові змагання в одне коло;

другий етап – фінальні ігри.

Фінальні матчі будуть проводитись в строки визначені Оргкомітетом.

Фінальні матчі проводиться за системою з вибуванням (чвертьфінали, півфінали, фінал, та матч за 3-є місце);

Стаття 7. Календар, зміни в календарі (перенесення матчів)

Календар змагань розробляється Оргкомітетом та затверджується керівними органами Клубу.

За форс-мажорних обставин, право прийняття рішення щодо зміни місця та/або дати проведення матчу належить Оргкомітету.

Календар змагань є власністю Клубу. При передрукуванні календарів матчів посилання на Клуб є обов’язковим.

Матчі починаються переважно о дев’ятій годині ранку, при необхідності можливий початок ігор о восьмій годині ранку, але не раніше.

Тривалість матчів: два тайми по 20 хвилин, для всіх вікових груп.

Матчі проводяться по суботах. У виключних випадках дні проведення матчів можуть змінюватись за рішенням Оргкомітету.

Команди, які планують участь у представницьких Всеукраїнських та міжнародних турнірах, повинні до початку змагань надати до Оргкомітету офіційний виклик тренувальної групи/команди на відповідний турнір, затверджений організаторами, лист-звернення про участь команди у зазначених турнірах. Листи, які не будуть надані у вказані терміни, до розгляду прийматися не будуть.

Право переносу матчів в випадках не передбачених Регламентом, належить Оргкомітету.

Перенесені матчі мають відбутися не пізніше, ніж за два тури до закінчення групових змагань.

Стаття 8. Визначення місць тренувальних груп (команд) у турнірній таблиці

За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за поразку очки не нараховуються.

Місце тренувальної групи (команд) у змаганнях визначається за такими показниками, отриманими у всіх матчах:

а) більша кількість набраних очок;

б) більша кількість перемог.

При рівності показників, вказаних у п.2 цієї статті, у двох і більше тренувальних груп (команд), перевагу отримують тренувальні групи (команди), які в особистих матчах з усіма конкурентами мають кращі показники:

а) більша кількість набраних очок;

б) більша кількість перемог;

в) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;

г) більша кількість забитих м’ячів.

При рівності показників, вказаних у п.3 цієї статті, у двох і більше тренувальних груп (команд), перевагу отримують тренувальні групи (команди), які в усіх матчах мають кращі показники:

а) краща різниця забитих і пропущених м’ячів;

б) більша кількість забитих м’ячів;

в) найменша кількість балів за попередження та вилучення (попередження – 1 бал, вилучення – 3 бали);

г) за жеребом.

Переможці стикових матчів визначаються згідно з результатом матчу.

Тренувальна група (команда), яка не з’явилась на стиковий матч, знімається з подальшої участі у змаганнях поточного сезону та до неї застосовуються дисциплінарні санкції, відповідно рішень ДК змагань.

Стаття 9. Нагородження

Нагородження переможців і призерів змагань проводить Оргкомітет змагань, керівні органи Клубу, та запрошені поважні гості.

Тренувальна,-і група,-и (команда,-и), яка,-і посіла,-и перше-і місце-я у змаганнях отримують звання «Володар кубку з футболу серед дитячо-юнацьких команд»; нагороджуються кубком та дипломом. Вихованці (футболісти) та тренери-викладачітренувальної групи (команди) нагороджуються медалями та дипломами.

Тренувальні групи (команди), які посіли 2-е і 3-є місця у змаганнях нагороджуються кубками та дипломами. Вихованці (футболісти) та тренери-викладачітренувальних груп (команд) нагороджуються медалями та дипломами.

Тренувальні групи (команди), які посіли у змаганнях місця з 4-го і далі, нагороджуються дипломом.Вихованці (футболісти) та тренери-викладачі тренувальних груп (команд) нагороджуються дипломами.

За результатами опитування визначаються лауреати в номінаціях «Найкращий тренер-викладач», «Найкращий вихованець (футболіст)», «Найкращий вихованець (воротар)», «Найкращий молодий футболіст» (Відкриття змагального сезону 2020/2021), «Найкращий арбітр», які разом із найкращим бомбардиром змагального сезону нагороджуються призами.

Арбітри фінальних турнірів нагороджуються пам’ятними дипломами та призами.

Стаття 10. Учасники змагань. Обов’язкові вимоги

У змаганнях мають право брати участь тренувальні групи (команди)Клубу, інших клубів та навчальних закладів, згідні з Регламентом змагань.

Змагання проводяться у вікових категоріях:

     U-13      юнаки та дівчата, які народилися 1-го та після 1-го січня 2008 р.;

     U-11      юнаки та дівчата, які народилися 1-го та після 1-го січня 2010 р.;

     U-9        юнаки та дівчата, які народилися 1-го та після 1-го січня 2012 р.;

     U-7        юнаки та дівчата, які народилися 1-го та після 1-го січня 2014 р.

Склад учасників змагань формує Оргкомітет:

Вихованці (футболісти), які молодші більш ніж на 2 роки відповідної вікової категорії, не мають право бути заявлені за дану вікову категорію.

Стаття 11. Оформлення заявкової документації та заявка на участь у змаганнях

Заявка тренувальної групи (команди) на участь у змаганнях проводиться тільки у заявковий період затверджений Оргкомітетом змагань, але не пізніше ніж за 7-мкалендарних днів до початку змагань.

Заявка, дозаявкивихованців (футболістів) проводиться тільки у вказані терміни.

Тренер-викладачтренувальної групи (команди) перед початком змагань повинен надати заявкові листи команд встановленої форми.

Для заявки вихованців (футболістів) до змагань подаються наступні документи:

заявковий лист;

кольорова фотокартка вихованця (футболіста)розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

документи, що посвідчують кожного вихованця (футболіста) - підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус;

вихованці, які не досягли 16-ти річного віку – свідоцтво про народження (оригінал).

Тренер-викладач несе повну відповідальність за достовірність документів, які подаються до Оргкомітету.

Команди, які мають заборгованість перед Оргкомітетом, на початок змагань до участі в змаганнях не допускаються.

До надрукованого заявкового листа вноситься не більше 2-ох прізвищ осіб керівного складу і не більше 16-ти прізвищ вихованців футболістів.

Стаття 12. Фінансові умови

Фінансові умови участі тренувальних груп (команд) у змаганнях встановлюються у розмірі 500 гривень для команд Клубу та 700 гривень для команд інших клубів, із розрахунку одного учасника внесеного до заявкового листа.

Тренувальні групи (команди), що не перерахували членські внески до початку заявкового періоду можуть бути зняті зі змагань.

Членські внески тренувальної групи (команди), що знялася /знята/ зі змагань, переходять в фонд розвитку змагань.

Витрати, пов'язані з участю тренувальної групи (команди) у змаганнях, відшкодовуються за рахунок відряджуючих організацій та здійснюються згідно з регламентними документами.

Стаття 13. Місця проведення матчів

Матчі проводяться на стадіонах та футбольних полях з трав’яним, або зі штучним покриттям.

Стаття 14. Обов’язки тренувальних груп (команд) учасниць

Тренувальні групи (команди)зобов’язані проводити із глядачами матчу відповідну виховну роботу щодо недопущення актів расизму, вандалізму, хуліганської неетичної, некоректної та неспортивної поведінки вихованцями (футболістами), тренерами-викладачами та іншими фахівцями, глядачами до, під час та після матчів.

У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, до клубу-господаря застосовуються дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ.

Стаття 15. Вимоги до ігрового екіпіруваннявихованця(футболіста)

Ігрова форма вихованця (футболіста) складається з футболки, шортів, гетр, щитків і спортивного взуття виключно з м’якою підошвою (бампи, кеди, сороконіжкі).

Кольори футболок вихованців (футболістів) команд-суперниць не повинні збігатися.

Кольори футболок кожного воротаря повинні відрізнятися від кольорів футболок інших футболістів та арбітра. Якщо кольори футболок арбітра співпадають з кольорами футболок воротарів, змінювати футболки повинні воротарі.

У разі збігу кольору ігрової форми у тренувальних групах (команд)-суперниць її змінює тренувальна група (команда), яка йде другою в рапорті арбитру.

На футболці спереду може бути емблема клубу, а позаду повинен бути нанесений номер, під яким прізвище футболіста внесене до рапорту арбітра.

Номери повинні розміщуватися на футболках із задньої сторони і по центру. Висота номера повинна бути від 15 см до 35 см, ширина – не менше 12 см. Ширина смуги номера – не менше 3 см. На смугастих футболках номери наносяться на однокольоровому прямокутнику. Всі номери повинні бути одного кольору, контрастно відрізнятися від кольору футболки (шортів) і не містити в собі елементів реклами або дизайну.

Номери на шортах розміщуються спереду в будь-якому місці з правого або лівого боку. Висота цих номерів – від 5 до 10 см.

Футболка повинна мати короткі (до нижньої третини плеча) або довгі рукави.

Термічний одяг повинен бути однакового кольору з формою, або носити нейтральні чорний, або білий кольори.

Футболіст, екіпірування якого не відповідає Правилам гри і вимогам цієї статті, до матчу не допускається.

Стаття 16. Процедура перед початком та після закінчення матчу

Перед початком матчу вихованці (футболісти)обох тренувальних груп (команд)шикуються у шеренгу перпендикулярно середній лінії по центру поля обличчям до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. Вихованці (футболісти)та арбітри вітають глядачів підняттям рук над головою.

Вихованці (футболісти)тренувальної групи (команди), що йде другою в рапорті арбітра проходять повз арбітра і першу команду, вітаючи кожного рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за вихованцями (футболістами)першої тренувальної групи (команди) та арбітрами.

Вихованці (футболісти) першої тренувальної групи (команди) проходять повз арбітрів, вітаючи кожного рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітром.

Після привітання капітани тренувальної групи (команди)за допомогою жереба розігрують право вибору воріт.

Після закінчення матчу тренувальні групи (команди)розташовуються в центрі поля поруч з арбітрами на своїй половині поля. Вихованці (футболісти) дякують глядачам за їх підтримку оплесками над головою. Капітани тренувальних груп(команд)рукостисканням дякують арбітрам за проведений матч. Тренери-викладачітренувальних груп (команд) дякують рукостисканням один одному.

Стаття 17. Матч. Організація, учасники, заміна вихованців (футболістів)

Матчі проводяться згідно з Правилами гри та цим Регламентом.

Кількисний склад учасників матчу, залежить від вікової категориї в якій приймає участь група/команда учасник змагань: U13 - 8x8, U11 - 7х7, U9 - 7х7, U7 - 5х5.

Офіційний представниктренувальних груп (команд)зобов'язаний за 15 хвилин до початку матчу:

внести до рапорту арбітра прізвища та імена вихованців (футболістів), заявлених на даний матч, вказавши їх номери на футболках, а також прізвища та імена не більше 2 офіційних осіб команди, які будуть знаходитися в технічній площі під час матчу;

вихованець (футболіст)має право приймати участь у змаганнях тільки за тренувальну групу(команду), за яку він внесений до заявкового аркушу;

підписати рапорт арбітра до початку матчу (тренер команди);

вихованець (футболіст), внесений до рапорту арбітра, вважається учасником матчу, навіть якщо він знаходився у резерві і не виходив на заміну;

під час матчів дозволяються обратні заміни. Заміни проводяться з числа вихованців (футболістів), внесених у рапорт арбітра матчу;

за вимогою тренерів-викладачів, офіційні представники тренувальних груп (команд) після матчу зобов’язані представити для перевірки будь якого гравця – вихованця (футболіста), внесеного до рапорту арбітра, з наданням всіх необхідних документів підтверджуючих вік та особу вихованця (футболіста).

Особи, прізвища яких не внесені до Рапорту арбітра, під час матчу не мають права перебувати у технічній площі.

Офіційні представники тренувальних груп (команд) повинні підписати рапорт арбітра стосовно ознайомлення з дисциплінарними санкціями, винесених арбітром матчу.

Розминка запасних гравців – вихованців (футболістів), які внесені у рапорт арбітра (не більше 3-х чоловік у формі, яка відрізняється від форми граючих тренувальних груп (команд), дозволяється в зоні кутового прапора, з боку половини поля, де знаходиться лава запасних гравців – вихованців (футболістів) даної тренувальної групи (команди). Остаточне рішення щодо місця проведення розминки належить арбітру матчу та визначається до його початку.

Стаття 18.  Маніпулювання результатом матчу

Матч, результат якого викликає сумніви щодо дотримання тренувальними групами (командами)-суперницями (офіційними представниками тренувальних груп (команд), тренерами-викладачами, вихованцями (футболістами) принципами спортивної боротьби, розглядає Оргкомітет на підставі представлених в повному обсязі обґрунтованих матеріалів, підготовлених та наданих до Оргкомітету.

Під час розгляду матчу Оргкомітет може використовувати:

а) відеозапис матчу;

б) рапорт арбітра;

в) письмова заява офіційних осіб, які були присутні на цьому матчі;

г) інші матеріали, надані до Оргкомітету.

На підставі висновку Оргкомітету з підтвердженням фактів маніпулювання результатом матчу ДК змагань розглядає справу та приймає рішення згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ.

Стаття 19. Відповідальність (тренувальної групи (команди), тренера-викладача та вихованців (футболістів)

Тренера-викладачі та вихованці (футболісти), які беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги цього Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, арбітрів, тренувальних груп (команд)-суперників, представників засобів масової інформації та глядачів.

Тренери-викладачінесуть відповідальність за поведінку вихованців-футболістів своєї команди і не мають права втручатися в дії арбітра матчу.

Команда несе відповідальність за поведінку своїх вболівальників.

За невиконання (порушення) вимог Положення про Клуб, Регламенту змагань та інших нормативних документів, до тренувальної групи(команди) та/або іїтренера-викладача застосовуються дисциплінарні санкції, встановлені Дисциплінарними правилами ФФУ.

У випадку недисциплінованої поведінки вихованців (футболістів)та/або тренера-викладачаоднієї з команд (або двох команд) за рішенням арбітра матч може бути припинений.

За надання фіктивних документів стосовно вихованців (футболістів), фальсифікацію результату матчу до команд застосовуються дисциплінарні санкції, згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ.

Надання тренером-викладачем та іншим фахівцем, яка працює у футболі, заяв та/або інших документів, зміст яких не відповідає дійсному перебігу подій на стадіоні (футбольному полі) до, під час, та після матчу, підлягає застосуванню до неї дисциплінарних санкцій, згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ.

Стаття 20. Реєстрація вихованців(футболістів)

Кожен вихованець (футболіст), який бажає виступати у змаганнях, повинен бути зареєстрованим у БД (базі даних) змагань. Тільки зареєстровані вихованці (футболісти) мають право участі у змаганнях.

Реєстрація вихованця (футболіста) полягає у внесенні відповідної інформації до БД (бази даних) змагань, яка відображається на сайті athletic-club.od.ua.

Вихованець (футболіст) може бути одночасно заявлений тільки в одній тренувальній групі (команді).

У відповідності до Дисциплінарних правил ФФУ, тренувальні групи (команди), тренери-викладачі та вихованці (футболісти) несуть відповідальність за надання недостовірної інформації або документів, що не відповідають дійсності.

Стаття 21. Переходи вихованців (футболістів)

Переходи вихованців (футболістів) з однієї тренувальної групи (команди) до іншої під час змагань заборонені.

Вихованець (футболіст) має право на перехід з однієї тренувальної групи (команди) до іншої, у міжзмагальний період з обов’язковою заявою батьків з вказівкою причин переходу.

У разі виникнення спірної ситуації щодо переходу вихованця(футболіста), рішення приймає Оргкомітет змагань, в разі наявності відповідних документів.

Стаття 22. Протест. Порядок подання. Розгляд

Протест може бути поданий тільки офіційною особою, офіційним представникомтренувальної групи (команди).

Протест може бути поданий на факти, пов’язані з порушеннями положень Регламенту щодо проведення матчу.

Офіційний представниктренувальної групи (команди) зобов’язана впродовж 15-ти хвилин після закінчення матчу попередити арбітра, тренувальну групу (команду)-суперника, про подачу протесту.

Протягом 2-х годин після закінчення матчу офіційнийпредставниктренувальної групи (команди)повідомляє ДК змагань засобами інформаційно-телекомунікаційного зв’язку через телефонограму, продубльовану електронним листом за електронною адресою: athletic.club.odessa@gmail.com про подання протесту.

Протягом 24-х годин після закінчення матчу офіційний представниктренувальної групи (команди) зобов’язана направити цінним листом з описом вкладеного обґрунтований протест до ДК змагань.

Протест на невідповідність Правилам гри розмірів воріт, розмірів футбольного поля і розмітки футбольного поля подається у письмовій формі арбітру не пізніше ніж за 15-ти хвилин до початку матчу.

Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий протест, а також, якщо він поданий на рішення прийняті арбітром у матчі:

а) призначення або не призначення вільного, штрафного або пенальті;

б) визначення положення «поза грою»;

в) визначення виходу м’яча за межі поля і надання права введення м’яча у гру;

г) зараховане або не зараховане взяття воріт;

д) попередження або вилучення вихованця (футболіста) з поля.

У випадку надання документів (протестів) у частині фальсифікації віку народження
вихованця,-ів(футболіста,-ів) відповідної тренувальної групи (команди), що подані за три тури до закінчення групових змагань та пізніше, дисциплінарні санкції застосовуються до тренувальної групи (команди) у матчах, в яких вихованець (футболіст) брав участь в останніх трьох турах групових змагань.

Протест розглядає ДК змагань не пізніше 5-ти діб від дати отримання всіх матеріалів по суті справи.

Протести розглядаються ДК змагань. Якщо одна із сторін не згодна з рішенням ДК змагань, воно може бути оскаржене заінтересованою стороною в Оргкомітеті не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту його отримання.

Глава V. АРБІТРАЖ

Стаття 23. Арбітраж змагань, обов’язки та функції

Арбітраж здійснюється у відповідності до Правил гри, змінами і доповненнями до них, затвердженими Міжнародною радою футбольнихасоціацій (IFAB).

Арбітраж здійснюють арбітри, затверджені Оргкомітетом для проведення матчів у визначених змаганнях.

На кожний матч призначається арбітр. Арбітр наділяється виключними повноваженнями відносно застосування та трактування Правил гри.

Призначення арбітрів на матчі змагань проводить Оргкомітет змагань.

Оплату за арбітраж несе Оргкомітет змагань.

Прохання закладів чи клубів або інших організацій щодо заміни арбітрів, призначених на матч, до розгляду не приймаються.

У випадку непридатності футбольного поля, арбітр приймає остаточне рішення щодо проведення або відміну матчу і повідомляє про це Оргкомітет змагань.

Разом з представниками команд, арбітр визначає кольори ігрової форми так, щоб не збігалися кольори футболок та гетріввихованців (футболістів) команд-суперниць.

Перевірити заявковий аркуш, данні футболістів, прізвища яких внесені в рапорт арбітра.

Після закінчення матчу протягом 10-ти хвилин оформити рапорт арбітра, надати інформацію щодо результату та статистики матчу, попереджень та вилучень вихованців (футболістів) в Оргкомітет змагань, будь яким із можливих засобів зв’язку.

У рапорті арбітра необхідно викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що застосовувались до футболістів та/або тренерів, офіційних осіб команд, і будь-які інциденти, що виникли до, під час та після матчу.

У випадку подачі протесту, або якщо мали місце інциденти до, під час чи після матчу, опис яких неможливий у Рапорті арбітра, направити в Оргкомітет змагань на протязі 24 годин після закінчення матчу письмове пояснення.

Глава VI. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ

Стаття 24. Застосування дисциплінарних санкцій

Дисциплінарні санкції застосовуються у відповідності із законодавством України, нормативними документами ФІФА і УЄФА, Статутом ФФУ та Дисциплінарними правилами ФФУ.

Дисциплінарні санкції не застосовуються у разі, якщо минуло більше 14 днів від дати, коли стало відомо про вчинене порушення, але до ДК змагань відповідна заява не надходила.

Рішення ДК змагань упродовж 24 годин з моменту його прийняття направляється зацікавленим сторонам.

Відповідно до Правил гри під час матчу тільки арбітр має право застосовувати дисциплінарні санкції у вигляді попереджень (жовті картки) і/або вилучень (червоні картки).

Стаття 25. Відповідальність за порушення порядку участі вихованців(футболістів) у матчі

Якщо вихованець (футболіст), якого було вилучено, або не внесено до Рапорту арбітра, у подальшому безпосередньо брав участь у матчі, то тренувальній групі (команді) зараховується технічна поразка (0:3), а тренувальній групі команді-суперниці перемога (3:0).

За внесення до Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або незаявленого вихованця (футболіста), у разі, якщо цей вихованець (футболіст) безпосередньо брав участі у матчі (виходив на футбольне поле), то тренувальній групі (команді)зараховується технічна поразка (0:3), а тренувальній групі (команді)-суперниці перемога (3:0).

Якщо до Рапорту арбітра у складах обох тренувальних груп (команд)внесені прізвища відсторонених від участі в матчах або незаявлених вихованців (футболістів), і ці вихованці (футболісти)безпосередньо брали участі у матчі, тоді обом тренувальним групам (командам) зараховується технічна поразка (-:-).

Стаття 26. Неявка тренувальної групи (команди) на матч. Виключення тренувальної групи (команди) зі змагань

За неявку тренувальної групи (команди) на матч їй зараховується технічна поразка (0:3), а тренувальній групі (команді) -суперниці – технічна перемога (3:0).

Якщо обидві тренувальні групи (команди) не з’явилися на матч, їм зараховується технічна поразка (-:-).

У разі спізнення тренувальної групи (команди), більш ніж на 15 хвилин, їй зараховується технічна поразка (0:3), а тренувальній групі (команді) -суперниці технічна перемога (3:0).

Тренувальну групу (команду), що повторно не з’явилася на матч без поважної причини, Оргкомітет знімає зі змагань.

Якщо тренувальна група (команда), виключена зі змагань, провела половину і більше матчів, їй зараховуються технічні поразки в матчах, які залишились (0:3), а тренувальним групам (командам)-суперницям зараховуються технічні перемоги, якщо менше половини матчів – результати анулюються.

Стаття 27. Облік дисциплінарних санкцій, що застосовані арбітром

Тренери-викладачітренувальної групи (команди) зобов’язані вести облік попереджень і вилученьвихованців(футболістів)і несуть за це відповідальність.

Дві жовті картки, отримані в одному матчі, при обліку враховуються як червона картка, і такі попередження не враховуються при підрахунку загальної кількості попереджень. У такому випадку вихованець (футболіст) підлягає відстороненню на один матч тренувальної групи (команди) за яку його внесено до заявкового аркушу. Відсторонення відбуваються без рішення ДК змагань і розповсюджуються на всі змагання (вікові категорії) в яких має право приймати участь вихованець (футболіст)до закінчення терміну відсторонення, а раніше отримані попередження не анулюються.

За червону картку, отриману за «позбавлення тренувальної групи (команди)-суперника очевидної гольової можливості», вихованець (футболіст) автоматично підлягає відстороненню на один матч команди, за яку його внесено до заявкового аркушу. Відсторонення відбуваються без рішення ДК змагань і розповсюджуються на всі змагання (вікові категорії) в яких має право приймати участь вихованець (футболіст) до закінчення терміну відсторонення.

За перші чотири попередження, отриманні в змаганнях, вихованець (футболіст) відстороняється на один матч тренувальної групи (команди), за яку його внесено до заявкового аркушу. За кожні наступні чотири попередження вихованець (футболіст) відстороняється на два матчі команди за яку його внесено до заявкового аркушу. Відсторонення відбуваються без рішення ДК змагань і розповсюджуються на всі змагання (вікові категорії) в яких має право приймати участь вихованець (футболіст) до закінчення терміну відсторонення.

Вихованець (футболіст), вилучений з поля (за винятком п. 2 і п. 3 цієї статті), підлягає відстороненню і не має права брати участь в матчах до моменту прийняття рішення ДК змагань. Термін дії відсторонення вихованця (футболіста) від участі у змаганнях розпочинається з моменту вилучення вихованця (футболіста) з поля.

Відсторонення вихованця (футболіста), отримані за рішенням ДК змагань, відбуваються в матчах команди, за яку його внесено до заявкового аркушу і розповсюджуються на всі змагання (вікові категорії) в яких має право приймати участь вихованець (футболіст) до закінчення терміну відсторонення.

Якщо вихованця (футболіста) вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі, зберігає чинність.

Не проведений з будь-якої причини матч враховується в кількість матчів, які вихованець (футболіст) повинен пропустити в зв’язку з відстороненням.

Якщо відсторонення за вилучення перевищує кількість матчів, які залишилися у поточному сезоні, то частина нездійсненого відсторонення не переноситься на наступний змагальний сезон.

Стаття 28. Відповідальність тренувальної групи (команди)

Дисциплінарні санкції, що застосовуються до тренувальних груп (команди):

1 - зауваження;

2 - попередження;

3 - анулювання результату матчу;

4 - рішення про перегравання матчу;

5 - присудження перемоги тренувальній групі (команді)-суперниці;

6 - присудження перемоги тренувальній групі (команді)-суперниці без проведення матчу;

7 - позбавлення турнірних очок;

8 - виключення зі складу учасників змагань, які проводяться, або виключення з майбутніх змагань.

Зазначені санкції застосовуються у випадку:

1 - неявки тренувальної групи (команди)на матч (повторна неявка на матч без поважних причин);

2 - самовільного не виходу на поле/залишення поля тренувальною групою (командою) з відмовою починати/продовжити матч;

3 - провокаційних дій вихованців футболістів, тренерів-викладачів, офіційних осіб, чи вболівальниківтренувальної групи (команди), що викликали безладдя на стадіоні, на футбольному полі або на прилеглій території;

4 - неетичної, некоректної, неспортивної поведінкивихованців (футболістів), тренерів-викладачівтренувальних груп (команд), офіційних осіб, вболівальниківтренувальної групи (команди) до, під час та після матчу;

5 - внесення до рапорту арбітра незаявленого або відстороненого вихованця(футболіста);

6 - грубого порушення вимог та положень Регламенту, рішень Оргкомітету змагань.

7 - порушення термінів заявки (дозаявки), встановлених Оргкомітетом змагань;

8 - спізнення тренувальної групи (команди) на матч;

9 - фальсифікації заявочних документів;

10 - за інші порушення вимог цього Регламенту.

Стаття 29. Відповідальністьвихованців(футболістів)

У контексті всіх змагань під егідою Клубу можливе застосування санкцій до вихованця (футболіста):

1. відсторонення на 1 (один) матч за:

друге попередження в матчі;

позбавлення тренувальної групи (команди)-суперника голу або очевидної гольової можливості;

отриманнявихованцем (футболістом)у матчах змагань з футболу перших 4 (чотирьох) жовтих карток.

2. відсторонення на 2 (два) матчі за:

за кожні наступні 4 (чотири) жовті картки отриманні вихованцем (футболістом) у матчах змагань;

серйозне ігрове порушення.

3. відсторонення на 3 (три) матчі за:

за агресивну поведінку;

за непристойні, образливі та/або нецензурні вислови та/або демонстрацію жестів;

4. відсторонення на 4 (чотири) матчі за:

застосування надмірної сили з нанесенням травми гравцю.

5 . відсторонення на 5 (п’ять) матчів за:

бійка до, під час та після матчу або після його зупинки;

плювок у бік тренувальної групи (команди)-суперникаабо неофіційної особи;

прояв расизму.

6. відсторонення на 6 (шість) матчів за:

застосування фізичної сили до офіційних осіб/представників під час матчу;

масова бійка до, під час та після матчу або після його зупинки;

плювок у бік офіційної/ого особи/представника.

7. відсторонення на 10 (десять) матчів за:

умисне нанесення тяжкої травми гравцю, що призвело до втрати ним працездатності;

8. відсторонення на 12 (дванадцять) місяців за:

застосування фізичної сили до офіційної особи/представника після закінчення матчу.

Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані навіть у тому випадку, коли арбітр не бачив грубого прояву або неспортивної поведінки і тому не прийняв рішення з цього інциденту.

Якщо результат матчу відмінено та автоматично зараховано перемогу (3:0) на користь однієї з тренувальних груп (команд), особи, які скоїли зазначені вище порушення, все одно підлягають дисциплінарним санкціям.

Якщо результат матчу відмінено та автоматично зараховано поразку (-:-) обом тренувальним групам (командам), особи, які скоїли зазначені вище порушення, все одно підлягають дисциплінарним санкціям.

Глава VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 30. Розгляд і вирішення спірних питань

Розгляд і вирішення всіх суперечок, які виникають між тренувальними групами (командами), офіційними особами, вихованцями (футболістами), здійснюється виключно ДК змагань.

Стаття 31. Правила для ЗМІ

1.Будь-яке обладнання ЗМІ маєрозміщуватися таким чином, щоб не заважати пересуванню та нестворювати перешкоди вихованцям (футболістам), тренерам-викладачам, офіційним особам, офіційним особам матчу, офіційним представникам і глядачам.

2.Футбольне поле під час матчу завжди має бути вільним відтелевізійних камер, електрокабелів, тросів, технічного обладнання тапредставників ЗМІ.

3.Представники ЗМІ повинні зповагою ставитися до вихованців (футболістів), тренерів-викладачів, офіційних ось, офіційних осіб матчу, офіційних представників і глядачам.

4.Представники ЗМІ не повинні наближатися впродовжвсього матчу до вихованців (футболістів), тренерів-викладачів, офіційних ось, офіційних осіб матчу, офіційних представниківдля інтерв'ю або коментарів.Інтерв'ю можуть бути влаштовані тільки увизначених та позначених місцях.

5.Камера безпосередньо на футбольному полі використовується для зйомки тільки таких заходів, що проводяться перед початком матчу;

5.1. виходу тренувальних груп (команд) на поле;

5.2. вітання тренувальних груп (команд), коли вони стоять, вишикувавшись обличчям до трибуни;

5.3. обмін рукостисканнями вихованців (футболістів) обох тренувальних груп (команд) та арбітрів;

5.4. рукостискання арбітра матчу і капітанів тренувальних груп (команд);

5.5. жеребкування для визначення розташування тренувальних груп (команд) на полі;

5.6. командного фотографування.

6.  Після закінчення матчу представник ЗМІ з бездротовою камерою та його помічник допускаються на футбольне поле.

7.  Клуб може провести прес-конференцію перед матчем не пізніше ніж за день до дати проведення матчу, щоб представники ЗМІ могли бути присутніми на ній і встигли передати інформацію про прес-конференцію.

8.  Після закінчення матчу вихованці (футболісти), тренери-викладачі, офіційні особи, офіційні особи матчу, офіційні представники можутьпровести прес-конференцію.

Стаття 32. Інші питання

Рішення з питань недисциплінованої поведінки вихованців (футболістів), тренерів-викладачів, офіційних осіб, глядачів, інших осіб, які не визначені Регламентом, приймає ДК змагань.

Рішення з інших питань, які не врегульовані Регламентом, приймає ДК змагань на основі законодавства, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ.

Всі Додатки та доповнення до Регламенту змагань є його невід’ємною частиною.

Регламент змагального спортивного сезону 2018 року набуває чинності з моменту його затвердження Оргкомітетом змагань і діє до затвердження Регламенту на новий змагальний спортивний сезон.

 

 

Оргкомитет ДЮФК "Атлетик"

 

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2022/23

# Team И О
5 ФК Південна Пальміра 11 18
6 ФК Чорноморец U-19 11 13
7 ДЮФК Атлетик U19 11 13
8 ФК То4ка 11 13
9 СК Енергетик 11 11

Весняний Кубок U11 2023

# Team І О
1 11 Одісей 3 9
2 12 Атлетик Шишков 3 6
3 11 Заневський 1 3 6
4 12 Атлетик Мельник 3 6
5 12 Атлетик Чистов 3 6

Весняний кубок U11: Бомбардири

 №  ГРАВЕЦЬ  КОМАНДА ГОЛИ 
 1 Трояненко
 11 Одісей  6
 2 Визнюк
 12 Шишков  5
 3 Дуброва
 12 Шишков 5
4 Мартиновський
  11 Одісей 4

                       Повна таблиця

Весняний Кубок U9 - 2023

# Team І О
1 14 Атлетик Пензін 3 9
2 13 ДСК Чорноморець 2018 Слобідка 3 9
3 13 Одісей 1 3 6
4 ФК Юніор Спорт ТМ 2 6
5 13 Атлетик Фусар 3 6

Весняний кубок U9: Бомбардири

 №  ГРАВЕЦЬ  КОМАНДА ГОЛИ 
 1 Симчак 14 Пензін 7
 2 Регулян 13 Влад. 7
 3 Авсеєнко 14 Пензін 6
4 Гоменок 13 Фусар 6

                    Повна таблиця

Весняний кубок - 2023 U7

# Team И О
1 15 Фусар 3 9
2 15 Леонов 2 3
3 15 Одісей 1 3
4 15 Пензін 3 3
5 16 Стародубець 3 0

Весняний кубок U7: Бомбардири

 №  ГРАВЕЦЬ  КОМАНДА ГОЛИ 
 1 Юрченко 15 Фусар   6
 2  Малахов 15  Фусар  3
 3 Саницький 15 Одісей    2
4  Коросташ 15 Фусар  2

                    Повна таблиця